Årets pristagare

Göteborgspriset för hållbar utveckling går till solceller och energieffektivisering.

Solcellsentreprenören Jeremy Leggett från Storbritannien, tidigare borgmästaren i Heidelberg Beate Weber-Schuerholz och tyske pionjären inom energieffektivisering Peter Hennicke delar på Göteborgspriset för hållbar utveckling 2015. Priset är på en miljon kronor.

Årets Göteborgspriset för hållbar utveckling har energiomställningen som tema, med fokus på solenergi och energieffektivisering. Under de kommande årtiondena behöver vi ställa om samhället till att bli radikalt mer energieffektivt än vad det är idag. Samtidigt behöver världens försörjning av förnybar energi öka eftersom endast detta, i kombination med energieffektivisering, kan säkra energiförsörjningen.

För att lyfta fram vad som är nödvändigt men också möjligt har juryn identifierat två nyckelområden: solenergi och energieffektivisering. Vi behöver nya innovationer och system för att frigöra den potential som finns inom båda dessa områden. Därför har juryn beslutat att låta temat för Göteborgspriset för hållbar utveckling 2015 vara ”Energiomställningen – solenergi och energieffektivisering”.

Klicka här för mer information om respektive pristagare.