Vinnare 2014

Göteborgspriset för hållbar utveckling 2014 har temat Banbrytande ledarskap för ett globalt näringsliv.

Prisceremonin och seminariet äger rum den 21:a november 9.30 – 12.00 på Svenska Mässan. Det är gratis att delta men du måste anmäla dig – Gör din anmälan och läs hela programmet här.

Vinnare är Paul Polman, som, genom sitt ledarskap, visar ett stort mod och engagemang som inspirerar inom en global företagsvärld där miljö och sociala värden ofta hamnar i skymundan av mer kortsiktiga kommersiella intressen.

Polman, som blev koncernchef för Unilever år 2009, påbörjade en genomgripande kursändring mot en mer hållbar verksamhet, bland annat genom Unilevers ”Sustainable Living Plan” . Hans utgångspunkt är ”You cannot grow a healthy business in an unhealthy society”. Målet är att till år 2020 halvera företagets miljömässiga fotavtryck och öka dess positiva påverkan på globala hälsa, välmående arbets- och levnadsvillkor, samtidigt som företaget ska växa.