Årets tema 2015

Energiomställningen – solenergi och energieffektivisering

Världen står inför ett unikt historiskt skifte. Under de kommande årtiondena behöver vi ställa om samhället till att bli radikalt mer energieffektivt än vad det är idag. Samtidigt behöver världens försörjning av förnybar energi öka eftersom endast detta, i kombination med energieffektivisering, kan säkra energiförsörjningen. Det framväxande energisystemet måste dessutom innefatta initiativ och åtgärder som möjliggör för utvecklingsländer att fortsätta utvecklas, samtidigt som vi klarar klimatutmaningen. Detta genom innovationer som anpassar samhällen till klimatförändringar, förbättrar levnadsvillkor och som inte orsakar skadliga utsläppsnivåer.

Det uppstår också möjligheter då det rådande fossilberoendet och det nuvarande energisystemet, centrerat kring stora kraftverk, alltmer utmanas av ett mer decentraliserat system där användaren även kan bli producent.

För att lyfta fram vad som är nödvändigt men också möjligt har juryn identifierat två nyckelområden: solenergi och energieffektivisering. Vi behöver nya innovationer och system för att frigöra den potential som finns inom båda dessa områden. Därför har juryn beslutat att låta temat för Göteborgspriset för hållbar utveckling 2015 vara ”Energiomställningen – solenergi och energieffektivisering”.